Mapa sajta

Stanovništvo Paket dobrodošlice Keš krediti Stambeni krediti Novootvoreni tekući računi Podizanje novca na bankomatima bez provizije Krediti Online keš krediti Gotovinski - Refinansirajući krediti Dinarski gotovinski krediti Krediti za refinansiranje Stambeni krediti Neosigurani kod NKOSK Osigurani kod NKOSK Dinarski osigurani kod NKOSK Stambeni krediti za pripadnike snaga bezbednosti Krediti za penzionere Auto krediti Računi Tekući račun Aktiv račun Klasik račun Premijum račun Start račun Osnovni račun Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Trajni nalog Platne kartice Saveti za čuvanje kartica Debitne MasterCard Standard/Gold Visa Visa PrePaid Visa prepaid gift DinaCard Start DinaCard klasik Kreditne Visa revolving DinaCard kreditna MasterCard Installment Plaćanje na rate bez kamate Odloženo plaćanje Visa gold MasterCard DinaCard DIS Visa platinum KomBank Pay digitalni novčanik Sms dopuna kredita Sigurnost plaćanja na internetu Aktuelne Visa pogodnosti Aktuelne Mastercard pogodnosti Ostalo Stanovništvo - dokumentacija Štednja Dinarska štednja Devizna štednja Izdavanje sefova Stanovništvo - tarife Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom Devizni poslovi Transfer novca Western union RIA Money Transfer Menjački poslovi Devizne penzije Ino čekovi Bankoosiguranje Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće Putničko zdravstveno osiguranje Hartije od vrednosti Investicioni fondovi Poslovi kastodi banke Brokersko-dilerski poslovi Podizanje valute EUR na bankomatima Nove funkcionalnosti na bankomatima Referentne vrednosti Mikro biznis Oročeni depoziti Dinarski depoziti preduzetnika Devizni depoziti preduzetnika Računi Ekspert tekući račun Standard tekući račun Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Dozvoljeno prekoračenje računa (Overdraft krediti) Poslovne platne kartice Dinacard poslovna debitna kartica Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business Debit Contactless Visa Platinum Business debitna kartica Mikrokom krediti Investicioni krediti Krediti na bazi 100% depozita EXPRES krediti Krediti za obrtna sredstva Revolving krediti Referentne vrednosti Krediti COSME program Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća Okvir podrške Poljoprivreda Kombank Agro Aktiv tekući račun Organic Konkurs NLB KomBank Organic konkurs za projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane Posebna agro ponuda Subvencionisani Agro krediti Krediti za kupovinu zemljišta Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije Kombank Agrar krediti Krediti na bazi 100% depozita Krediti za investicije Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva Referentne vrednosti IPARD podsticaji IPARD podsticaji - Investicioni krediti Platne kartice Debitne Dozvoljeno prekoračenje Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Privreda Platni promet Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe Tarife naknada u platnom prometu Domaći platni promet Platni promet sa inostranstvom Terminski plan za prijem i izvršenje platnih transakcija Poslovne platne kartice Dinacard poslovna debitna kartica Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business Debit Contactless Visa Platinum Business debitna kartica Kreditiranje privrede Kratkoročni krediti Krediti za obrtna sredstva Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit Investicioni kredit Krediti iz kreditnih linija Krediti iz Fonda revolving kredita (EAR) Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije Kreditna linija Evropske investicione banke Kreditna podrška lokalnoj samoupravi Krediti COSME program Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća Hartije od vrednosti Investicioni fondovi Poslovi depozitara Brokersko-dilerski poslovi Trgovanje na berzi Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - Komercijalna banka Pregled tržišnih informacija Kombank trader Trgovanje van berze Korporativni agent emisije Ostalo Garancije i dokumentarni poslovi Depozitno poslovanje Privreda - tarife Pos terminali E-commerce Otkup potraživanja Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa E servisi Stanovništvo KOMeCENTAR - digitalna ekspozitura Elektronsko bankarstvo Mobilno bankarstvo SMS servis KOMeKEŠ - slanje novca Udaljena pomoć Privreda i Mikro biznis Hal e bank Office iBank KOmBANK BIZ E-commerce SMS servis Udaljena pomoć Kontakt