Obaveštavamo vas da je deseti jubilarni NLB  Kombank Organic konkurs za projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane zatvoren za prijave.

Nakon odabira finalista i obilaska njihovih imanja, stručna komisija će proglastiti 10 najboljih projekata, koje će NLB Banka i Komercijalna banka nagraditi u ukupnom iznosu od pet miliona dinara.

Svi učesnici biće pravovremeno obavešteni o toku i ishodu NLB  Kombank Organic konkurs.

Pozivamo vas da pratite naš internet sajt i društvene mreže jer će NLB Banka i Komercijalna banka i u narednom periodu realizovati aktivnosti u cilju podrške i razvoja organske proizvodnje.

 

Finalisti jubilarnog NLB KomBank Organic konkursa:

 1. Proizvodnja organskih malina
 2. Unapređenje skladištenja, prerade i prodaje organskog voća i povrća
 3. Rashladna komora za pakovanje i skladištenje organske maline u svežem stanju
 4. Za kvalitetan gotov proizvod
 5. Organska proizvodnja kozmetike za negu lica i tela od sirovina proizvedenih u Srbiji
 6. Bio Zero Waste Policy / Politika bez bioloških ostataka
 7. Prerada kao put do održivog gazdinstva / Preradom do održivosti
 8. INO-KOP / inovativno kompostiranje
 9. Proizvodnja šipkovog vina
 10. Obnovljivi izvori energije u službi reciklaže, ishrane, preventive i zaštite bilja na sopstvenom imanju - Zatvorimo organski krug
 11. Porodično gazdinstvo Bojić
 12. Jagoštica – selo zdravlja
 13. Tradicionalno meso našeg kraja
 14. Direktna prodaja proizvoda sa gazdinstva „Biosalaš Mujkanović“
 15. Uslužno uzgajanje hrane
 16. Unapređenje organske proizvodnje - Uzgoj  goveda po principima organske stočarske proizvodnje
 17. Zdrava životna sredina, organska hrana, sigurna budućnost za mala gazdinstva u pasivnim ruralnim krajevima
 18. Proširenje zasada borovnice
 19. Čiji su nektar jele moje organske pčele
 20. Unapređenje procesa rada proizvodnje gotovog organskog prozvoda za ljudsku upotrebu sistemom organske stočarske proizvodnje