Platni promet sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom

Komercijalna banka – Vaš siguran partner u inostranstvu!

Zahvaljujući dugogodišnjoj likvidnosti i visokom ugledu u međunarodnim finansijskim krugovima, Komercijalna banka, svim svojim cenjenim deponentima efikasno i stručno pruža usluge u domenu deviznog poslovanja u zemlji i sa inostranstvom:

  1. Platni promet sa inostranstvom – plaćanja i naplate
  2. Devizno-valutni poslovi (efektiva)
  3. Kupoprodaja deviza
  4. Registracija kreditnog zaduženja/odobrenja kod NBS


U bilo kom delu sveta, osećajte se kao kod svoje kuće!