Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće

Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće

Kombinovanim osiguranjem domaćinstva – paketom „Čuvar kuće“, u ponudi je jedan kvalitetan i sveobuhvatan paket osiguranja na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom pokrivenih rizika.

Ovim paketom osiguranja možete osigurati:

 • Nastanjene stambene objekte (kuće i stanove) uključujući i ugrađene instalacije i opremu u njima;
 • Stvari domaćinstva;
 • Članove domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja (nezgode);
 • Odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti;

Prednosti proizvoda ČUVAR KUĆE:

 • Širok obim osiguravajućeg pokrića, sa mogućnošću ugovaranja dodatnih rizika;
 • Fleksibilni limiti pokrića;
 • Maksimalno povoljna premija osiguranja;

Osnovni rizici:

 • Požar
 • Udar groma
 • Oluja
 • Grad
 • Eksplozija
 • Pad letelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat
 • Izliv vode iz instalacija
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Lom stakla
 • Lom instalacija

 

 

dunav osiguranje