DINACARD
DIS
plaćajte na odloženo

U saradnji sa kompanijom DIS, Komercijalna banka izdaje DinaCard Co-branding karticu koja svojim korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja na 90 dana od datuma nastanka transakcije, kada se plaćanje vrši u prodajnim objektima kompanije DIS i njenih franšizanata, a na POS terminalima Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmerene preko računa Banke i ocene ukupnog boniteta klijenta.

Šta dobijam uz karticu?
  • Co-branding kartica sa DIS-om
  • Odobren limit u skladu sa zaradom
  • U DIS-u i franšizama plaćanje do 90 dana
  • Kamata od 61. do  90.dana iznosi 1,2% mesečno
  • Na ostalim mestima služi kao debitna kartica
  • Moguće izdavanje do dve dodatne kartice
Više informacija

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Sa aspekta korisnika prvih 60 dana odlaganja je besplatno, dok Banka zaračunava kamatu od 1,20% na mesečnom nivou za period od 61. do 90. dana.


REPREZENTATIVAN PRIMER ZA TRANSAKCIJU U DIS PRODAJNOM OBJEKTU

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set

 

 

DINACARD CO-BRANDING

ODLOŽENO PLAĆANJE 90 DANA

IZNOS MESEČNOG LIMITA PO KARTICI

RSD 20.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT

RSD

MODEL OTPLATE

 svaka transakcija odloženo na 90 dana

IZNOS TRANSAKCIJE

RSD 20.000,00

NOMINALNA KAMATNA STOPA

14,40%

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINA

RSD  0,00

IZNOS I BROJ RATA

 1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate

od 61. do 90. dana

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI SA KAMATOM

RSD 20.486,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

10.36%

Obračun je izvršen na dan 26.03.2018.god.    

 

 

Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set

DINACARD CO-BRANDING

ODLOŽENO PLAĆANJE 90 DANA

IZNOS MESEČNOG LIMITA PO KARTICI

RSD 20.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT

RSD

MODEL OTPLATE

 svaka transakcija odloženo na 90 dana

IZNOS TRANSAKCIJE

RSD 20.000,00

NOMINALNA KAMATNA STOPA

14,40%

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINA

3 mesečne po 70,00RSD = 210,00 RSD

IZNOS I BROJ RATA

1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

 

UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI SA KAMATOM

RSD 20.696,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

15,13%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

DIS Co-branding kartica se u svim ostalim slučajevima ponaša kao debitna kartica sa promptnim zaduženjem tekućeg računa.

 
Na bankomatima i šalterima Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard Co-branding karticom ne podleže plaćanju naknade (besplatno je).

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDE  

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude